Waarom preconceptiezorg?

  1. Gezondheidsbevordering van moeder en kind door voorlichting, risico-selectie en -indien nodig- behandeling.
  2. Bijdrage aan een goede gezondheid van moeder en kind op lange termijn.
  3. Informatie verstrekken over prenataal onderzoek, waardoor men meer tijd heeft om een goed onderbouwde beslissing te nemen.
  4. Het opsporen van de kans op het krijgen van een kind met aangeboren afwijkingen.  Bijvoorbeeld als er bepaalde ziektes voorkomen in de familie.
  5. Rust en duidelijkheid scheppen indien een zwangerschap langer op zich laat wachten en indien nodig tijdig verwijzen.

Vorige pagina

Groenstraat 9/1, 3941 Hechtel-Eksel
Markt 18, 3990 Peer

0477/047355

info@wonderinzicht.be

Ter wereld gebracht door Doublegum