Is het schadelijk voor mij of ons kindje?

Na ruim 30 jaar onderzoek is er nog steeds geen verband bewezen tussen herhaaldelijke echografieën en afwijkingen bij de foetus. Zoals duidelijk geschreven in de tekst van de Hoge Gezondheidsraad. (http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19092781.pdf). "In epidemiologische studies werd tot op vandaag geen verband aangetoond tussen zelfs herhaaldelijke echografieën tijdens de zwangerschap en afwijkingen bij het kind, zoals een lager lichaamsgewicht, verstoring van de neurologische ontwikkeling, dyslexie of kanker (Salvesen, 2007). In de meeste studies gaat het echter om echografische toestellen van een vroegere generatie dan die welke op dit ogenblik in gebruik zijn waarbij de patiënten minder blootgesteld waren.". Het toestel dat ik gebruik in de praktijk is een Voluson 730 van 2005. Dit is een stabiel toestel wat heel mooie beelden geeft. Zuiver en helder, maar wat niet de nieuwst, niet onderzochte technieken bevat. Het is altijd gebruikt door Dr Ramaekers, gynaecoloog gespecialiseerd in prenatale echografie. Daarom dat het de beste software bevat om een mooie en veilige echo te maken! Daarenboven zal bij mij een echo nooit langer duren dan 40 minuten om de thermische risico's uit te sluiten, worden er geen harttonen geluisterd voor 12 weken om geen weefselontwikkeling te verstoren en zal ik geen colordoppler gebruiken. Er is dus geen reden om aan te nemen dat een extra echo in de zwangerschap schade zal brengen aan de ongeboren baby. Als gezondheidsmedewerker, zijnde vroedvrouw die nog in het werkveld staat, kan ik op vragen adequaat antwoorden, doorverwijzen indien nodig en het belang van medische opvolging duiden los van een niet-medische pretecho!

Vorige pagina

Overpelterbaan 29, 3941 Hechtel-Eksel

info@wonderinzicht.be

Ter wereld gebracht door Doublegum